HOOFDSTUK 1.
Inleidende bepalingen


Art. 1.1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 1.2. Dit decreet wordt aangehaald als : het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.