Art. 3.2.1.

De Vlaamse Regering kan een gemeente erkennen als onroerenderfgoedgemeente.

De Vlaamse Regering bepaalt :
1 de erkenningsvoorwaarden;
2 de nadere regels voor de erkenning en de duur, de schorsing en de intrekking ervan;
3 de nadere regels voor de toekenning van de bevoegdheden die in het kader van dit decreet aan de onroerenderfgoedgemeente kunnen worden toegekend.