Art. 3.3.1.

De Vlaamse Regering kan een intergemeentelijke dienst opgericht overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking erkennen als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

De Vlaamse Regering bepaalt :
1 de erkenningsvoorwaarden;
2 de nadere regels voor de erkenning en de duur, de schorsing en de intrekking ervan.