Afdeling 4.
Erkenning als onroerenderfgoeddepot


Art. 3.4.1.

De Vlaamse Regering kan een depot erkennen als onroerenderfgoeddepot.

De Vlaamse Regering bepaalt :
1 de erkenningsvoorwaarden;
2 de nadere regels voor de erkenning en de duur, de schorsing en de intrekking ervan.


Art. 3.4.2. Het depot van het agentschap is van rechtswege erkend als onroerenderfgoeddepot.

Art. 3.4.3. ...