Art. 3.4.2. Het depot van het agentschap is van rechtswege erkend als onroerenderfgoeddepot.