Afdeling 5.
Aanduiding als erkende archeoloog


Art. 3.5.1.

De Vlaamse Regering kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon aanduiden als erkende archeoloog.

De Vlaamse Regering bepaalt:
1 de erkenningstypes;
2 de erkenningsvoorwaarden;
3 de nadere regels voor de erkenning en de duur, de schorsing en de intrekking ervan en de administratieve beroepsprocedure.


Art. 3.5.2. Het agentschap is van rechtswege aangeduid als een erkend archeoloog.

De Vlaamse Regering bepaalt het erkenningstype van het agentschap.

Art. 3.5.3. ...