Art. 4.1.1. De Vlaamse Regering stelt minstens de volgende inventarissen geheel of gedeeltelijk vast :
1 de landschapsatlas;
2 de inventaris van archeologische zones;
3 de inventaris van bouwkundig erfgoed;
4 de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde;
5 de inventaris van historische tuinen en parken.