Art. 4.1.6.

De vastgestelde inventarissen bevatten over elk onroerend goed dat erin opgenomen is minstens de volgende gegevens :
1° een plan waarop het onroerend goed nauwkeurig wordt aangeduid;
2° de benaming van het geļnventariseerde onroerend goed;
3° een beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken.

De Vlaamse Regering kan de gegevens die voor elk onroerend goed in een vastgestelde inventaris moeten worden opgenomen nader omschrijven of uitbreiden.