Onderafdeling 1.
Passiefbehoudsbeginsel


Art. 5.1.1. Het is verboden archeologische artefacten, archeologische sites en archeologische ensembles te ontsieren, te beschadigen of te vernielen.