Onderafdeling 3.
Archeologisch onderzoek


Art. 5.1.3. Het is verboden zonder toelating van het agentschap of in voorkomend geval van de erkende onroerenderfgoedgemeente een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, een archeologische opgraving of graafwerken uit te voeren met de bedoeling archeologische sites op te sporen en vrij te leggen of archeologische artefacten uit hun originele context te verwijderen.