Art. 5.2.1.

De zakelijkrechthouders en de gebruikers van een archeologisch ensemble moeten het :
1 als een geheel bewaren;
2 in goede staat behouden;
3 beschikbaar houden voor wetenschappelijk onderzoek.

In afwijking van het eerste lid, 1, mogen onderdelen van een archeologisch ensemble gedurende een periode van maximaal vijf jaar uit het archeologisch ensemble worden gelicht voor educatieve, wetenschappelijke of conservatiedoeleinden als daarvoor een schriftelijke overeenkomst is gesloten. De schriftelijke overeenkomst kan meermaals voor een periode van maximaal vijf jaar hernieuwd worden.

De zakelijkrechthouder die het beheer van een archeologisch ensemble toevertrouwt aan een erkend onroerenderfgoeddepot voldoet aan de verplichtingen, vermeld in het eerste lid.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels daarvoor bepalen.