Onderafdeling 9.
Verplichtingen aangestelde erkende archeoloog - Eindverslag


Art. 5.4.21.

De erkende archeoloog bezorgt binnen twee jaar na het beŽindigen van de archeologische opgraving via het digitale platform dat het agentschap daarvoor beschikbaar stelt, een eindverslag aan het agentschap overeenkomstig de code van goede praktijk, vermeld in artikel 5.3.1.

De erkende archeoloog publiceert het eindverslag. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor.

De eindverslagen van de archeologische opgravingen worden digitaal ontsloten. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor.