Art. 6.1.10. De rechtsgevolgen van een besluit tot voorlopige bescherming zijn van toepassing :
1 op de zakelijkrechthouders vanaf de kennisgeving, vermeld in artikel 6.1.6;
2 op de gebruikers en de eigenaars van de cultuurgoederen vanaf de kennisgeving door de zakelijkrechthouders, vermeld in artikel 6.1.6;
3 op iedereen vanaf de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 6.1.5.