Art. 6.1.13. De Vlaamse Regering stelt het besluit tot definitieve bescherming vast.