Art. 6.2.7. Bij een gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing van een besluit tot definitieve bescherming in de gevallen, vermeld in artikel 6.2.1, 1░, 3░, 4░ en 5░, blijven tot de vaststelling van het besluit tot definitieve wijziging of opheffing de rechtsgevolgen van het vorige besluit tot definitieve bescherming van kracht.áDe rechtsgevolgen van een besluit tot wijziging of opheffing zijn van toepassing :
1░ op de zakelijkrechthouders vanaf de kennisgeving, vermeld in artikel 6.1.16;
2░ op de gebruikers en de eigenaars van de cultuurgoederen vanaf de kennisgeving door de zakelijkrechthouders, vermeld in artikel 6.1.16;
3░ op iedereen vanaf de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, vermeld in artikel 6.1.15.