Art. 11.2.1. De in artikel 11.2.2, eerste lid 1 tot en met 8, en artikel 11.2.2, eerste lid, 11, bepaalde misdrijven worden gestraft door de strafrechter. De in artikel 11.2.4 bepaalde inbreuken worden gestraft met een exclusieve bestuurlijke geldboete. De in artikel 11.2.2, eerste lid, 9 en 10, bepaalde misdrijven worden bestraft door de strafrechter of met een alternatieve bestuurlijke geldboete.