Art. 12.1.9. In artikel 11 van hetzelfde decreet wordt punt 4 opgeheven.