Art. 12.1.15. In artikel 49, 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 12 december 2008, wordt de zinsnede het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg vervangen door de zinsnede het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 .