Art. 12.1.25. Aan hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 maart 2006, wordt een hoofdstuk VI toegevoegd, dat luidt als volgt :
HOOFDSTUK VI. - Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed .