Onderafdeling 11.
Wijzigingen aan het decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie


Art. 12.1.34. In artikel 3, 3, eerste lid, van het decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden de woorden de afdeling Heraldiek van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen vervangen door de woorden de Vlaamse Heraldische Raad .