Onderafdeling 13.
Wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid


Art. 12.1.36. In artikel 3.2.21, tweede lid, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid worden punt 3 en punt 4 opgeheven.