Art. 12.1.41. In artikel 3.1.2, 1, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1 punten 1, 4 en 7, worden opgeheven;
2 er wordt een punt 13 toegevoegd, dat luidt als volgt :
13 het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. .