Onderafdeling 9.
Informatieplicht met betrekking tot publiciteit en onderhandse en authentieke akten


Art. 12.3.19. Artikel 4.1.11 en 6.4.9 zijn pas van toepassing op de onderhandse en authentieke akten afgesloten na de datum van inwerkingtreding van het decreet.