Art. 12.4.2. Hoofdstuk 5 en artikel 12.2.1, 3, treden in werking op de datum bepaald in het besluit houdende de vaststelling van lijst van aangeduide erkende archeologen.