Ter info:.

De hoofdstukken IVbis. en V werden opgeheven als gevolg van de publicatie van het Waterwetboek op 18 december 2018.

Op basis van de concordantietabel wordt per artikel een link gelegd naar het overeenkomstige artikel waar u de inhoudelijke bepalingen vanaf nu kan consulteren. De links activeert u in het menu "Extra" door op "Toon definities" te klikken.