Art. 82undecies.

In het kader van een overdracht van een risicogrond zijn de bepalingen van artikel 104 tot en met 115 niet van toepassing voor/op de bodemverontreiniging waarvoor het Fonds een aanvraag tot tussenkomst in het kader van titel III van het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 ontvankelijk en volledig heeft verklaard.