Art. 82duodecies.

De OVAM en het Fonds maken praktische afspraken over de uitwisseling van informatie verkregen in het kader van de uitvoering van de bepalingen van deze afdeling.