Art. 4/1.1.4.
De Vlaamse Regering kan de warmte- of koudenetbeheerders openbaredienstverplichtingen opleggen met betrekking tot hun dienstverlening aan warmte- of koudeafnemers en aanvragers van een aansluiting op hun warmte- of koudenet.
Die openbaredienstverplichtingen kunnen onder meer betrekking hebben op:
1
de informatieverlening en het eventuele voorafgaande overleg bij een onderbreking van de toevoer van thermische energie voor de aanleg, het onderhoud en de herstelling van het net;
2
de karakteristieken van de geleverde thermische energie;
3
de termijnen waarin aanvragen voor nieuwe aansluitingen en aanpassingen van aansluitingen behandeld en uitgevoerd worden;
4
de termijnen waarin klachten en vragen van warmte- of koudeafnemers behandeld worden;
5
de facturatie aan warmte- of koudeafnemers;
6
de informatieverlening aan warmte- of koudeafnemers en aanvragers van een aansluiting op het warmte- of koudenet;
7
de behandeling van klachten van warmte- of koudeafnemers en aanvragers van een aansluiting op het warmte- of koudenet.