Afdeling II.
Openbaredienstverplichtingen, opgelegd aan de warmte- of koudeleveranciers


Art. 4/1.3.2.
De Vlaamse Regering kan iedere leverancier die thermische energie levert aan warmte- of koudeafnemers in het Vlaamse Gewest via een warmte- of koudenet, openbaredienstverplichtingen opleggen voor:
1
de facturatie van het verbruik van thermische energie;
2
informatieverlening;
3
de behandeling van klachten van zijn klanten;
4
het nemen van maatregelen van sociale aard, zoals beschermingsmaatregelen bij wanbetaling en opzegging van het leveringscontract.