Art. 80. Hetzelfde decreet wordt opgeheven met uitzondering van :
  1. artikel 2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, en de artikelen 15bis en 15ter ;
  2. artikel 33ter en haar bestaande reglementaire uitvoeringsbepalingen, die worden opgeheven vanaf 31 december 2007.