Art. 75. In artikel 5 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 mei 2004, wordt het woord Meststoffendecreet vervangen door de woorden Mestdecreet van 22 december 2006.