Art. 77.

In artikel 5, 2, 1, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, vervangen bij het decreet van 11 mei 1999, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. tussen de woorden de dieren die en de woorden uitsluitend met voeders worden de woorden gedurende een bepaalde periode ingevoegd;
  2. tussen de woorden delen hiervan die en de woorden uitsluitend voormelde voeders worden de woorden gedurende een bepaalde periode ingevoegd;
  3. worden de woorden en dit gedurende het volledige kalenderjaar geschrapt;
  4. tussen de woorden dat bedoelde dieren en de woorden uitsluitend met het voeder worden de woorden gedurende de beschouwde periode ingevoegd.