Hoofdstuk 2.
Verplichtingen van de gebruikers


Art. 12.2.1.

De toegang en het gebruik van de Vlaamse genetische rijkdommen, de traditionele kennis met betrekking tot die rijkdommen en de voordelen die eruit voortvloeien, vermeld in artikel 2 van de verordening (EU) nr. 511/2014, zijn vrij.


Art. 12.2.2.

Bij de toegang en het gebruik van de niet-Vlaamse genetische rijkdommen, de traditionele kennis met betrekking tot die rijkdommen en de voordelen die eruit voortvloeien, vermeld in artikel 2 van de verordening (EU) nr. 511/2014, leven de gebruikers de verordening (EU) nr. 511/2014 en de uitvoeringsverordening (EU) 2015/1866 na.