Afdeling 1.
Aanduiding


Art. 12.3.1.

De Vlaamse Regering duidt voor elk van de taken, vermeld in afdeling 2, de instantie of instanties aan die bevoegd zijn voor de uitvoering ervan.