Art. 87. Dit decreet wordt aangehaald als : het Mestdecreet.