Bijlage 1.

Omrekeningstabel van de dieren vermeld op het berekeningsblad nutriŽntenhalte naar nutriŽntenemissierechten NER-D, als vermeld in artikel 30, ß 2

Diercategorie conform berekeningsblad

Waarde

NutriŽnten emissierechten

Runderen

< 1 jaar

43,00

NER-DR

Runderen 1 - 2 jaar

83,00

NER-DR

Melkkoeien

127,00

NER-DR

Mestkalveren

14,10

NER-DR

Andere Runderen

127,00

NER-DR

Compensatie biggen

17,92

NER-DV

Compensatie opfokzeugen

5,90

NER-DV

Biggen (< 10 weken)

4,48

NER-DV

Beer & zeug (geen biggen)

38,50

NER-DV

Zeugen (inclusief biggen)

38,50

NER-DV

Andere warkens

18,33

NER-DV

Leghennen (+ moederdieren)

1,18

NER-DP

Slachtkuikens

0,91

NER-DP

Opfokpoeljen

0,57

NER-DP

Ander pluimvee

0,43

NER-DP

Kalkoenen -ouderdieren

3,47

NER-DP

Kalkoenen -slachtdieren

2,99

NER-DP

Struisvogels 0-3 maanden

5,20

NER-DP

Struisvogels slachtdieren (3-14 maanden)

13,10

NER-DP

Struisvogels fokdieren > 14 maanden

27,80

NER-DP

Slachtkuikenouderdieren

1,91

NER-DP

Opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren

0,74

NER-DP

Paarden

95,00

NER-DA

Schapen < 1 jaar

6,08

NER-DA

Schapen > 1 jaar

14,64

NER-DA

Geiten

14,64

NER-DA

Bertsen en konijnen

4,82

NER-DA

Voor de toepassing van deze tabel, worden de op het berekeningsblad van de nutriŽntenhalte vermelde dieren evenals het deel van de nutriŽntenhalte dat enkel is uitgedrukt in kg P2O5 en kg N, omgezet in nutriŽntenemissierechten NRD-D gespecificeerd volgens diersoort, zijnde NER-DR, NER-DV, BER-DP en NER-DA, die respectievelijk worden berekend door de op het berekeningsblad vermelde diercategorie te vermenigvuldigen met de overeenkomstige waarde als vermeld in bovenstaande omrekeningstabel, waarna de aldus bekomen waarden gesommeerd worden per diersoort.