Art. 7.1/1.5.
Voor het gebruik van de centrale databank, vermeld in artikelá7.1/1.1, žá3, voor de registratie van een aankoop, import, export, inlevering en vernietiging van een garantie van oorsprong, kan de betaling van een retributie aan de VREG worden vereist.
De retributie is in dat geval verschuldigd door de persoon die de garanties van oorsprong aankoopt, exporteert, importeert, inlevert of laat vernietigen door de VREG.
De VREG bepaalt het tarief van de retributie, alsook de wijze waarop de retributie wordt ge´nd. Die retributie kan niet meer bedragen dan 5 eurocent per garantie van oorsprong die wordt aangekocht, geŰxporteerd, ge´mporteerd, ingeleverd of vernietigd, en ze kan evenmin hoger zijn dan 5á% van de gemiddelde marktwaarde van de garanties van oorsprong die gedurende het voorgaande jaar werden verhandeld.
De Vlaamse Regering kan ook een retributie vastleggen voor de verwerking van de aanvraag, de opvolging van de rapportering en de berekening van het aantal toe te kennen garanties van oorsprong.