Art. II.12.

De communicatie van de Vlaamse overheid is duidelijk en als zodanig herkenbaar.

 

De Vlaamse overheid profileert zich als één geheel en is altijd, ongeacht het kanaal of medium, herkenbaar als afzender of medeafzender, deelnemer, belanghebbende of betrokkene bij de communicatie. Alle onderdelen van de Vlaamse overheid maken zich herkenbaar door naar de Vlaamse overheid te verwijzen en kunnen daarnaast hun eigen entiteit tot uitdrukking brengen.

 

De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast voor de toepassing van dit artikel.