Art. II.15.

De overheidsinstanties, vermeld in artikel II.1, kunnen gebruikmaken van externe media onder de volgende voorwaarden:

1 het initiatief is gericht op een weloverwogen en duidelijk aanwijsbare communicatiedoelstelling van de overheid;

2 de overheid behoudt de volledige zeggenschap over de inhoud van de boodschap;

3 de overheid is duidelijk herkenbaar.