Art. II.15. De overheidsinstanties, vermeld in artikel II.1, kunnen gebruikmaken van externe media onder de volgende voorwaarden:
1 het initiatief is gericht op een weloverwogen en duidelijk aanwijsbare communicatiedoelstelling van de overheid;
2 de overheid behoudt de volledige zeggenschap over de inhoud van de boodschap;
3 de overheid is duidelijk herkenbaar.