Afdeling 1.
Toepassingsgebied


Art. II.18. Dit hoofdstuk is van toepassing op de volgende overheidsinstanties:
1 de Vlaamse overheid, met uitzondering van de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid;
2 de lokale overheden.