Afdeling 1.
Toepassingsgebied


Art. II.18.

Dit hoofdstuk is van toepassing op de volgende overheidsinstanties:

1 de Vlaamse overheid, met uitzondering van de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid;

2 de lokale overheden.