Art. II.33.

Tenzij het belang van de openbaarheid primeert, mogen de overheidsinstanties, vermeld in artikel II.28, 1, een aanvraag afwijzen:

1 als de aanvraag kennelijk onredelijk blijft of op een te algemene wijze geformuleerd blijft, na een verzoek van de betrokken instantie tot herformulering van de eerste aanvraag als vermeld in artikel II.42;

2 als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.