Art. II.37.

Als de aanvraag tot openbaarmaking betrekking heeft op bestuursdocumenten die meer dan twintig jaar geleden opgemaakt of ontvangen zijn, kunnen de uitzonderingsgronden, vermeld in artikel II.34, 3, 4 en 5, artikel II.35, 1, 4, 5 en 6, en artikel II.36, 1, tweede lid, 2, 3, 4, 8, 9, 10 en 11, niet ingeroepen worden om de openbaarmaking te weigeren.

Als de aanvraag tot openbaarmaking betrekking heeft op bestuursdocumenten die meer dan vijftig jaar geleden opgemaakt of ontvangen zijn, kunnen ook de uitzonderingsgronden, vermeld in artikel II.34, 1 en 6, in artikel II.35, 2 en 3, en in artikel II.36, 1, tweede lid, 5, 6 en 7, niet ingeroepen worden om de openbaarmaking te weigeren.

Als de aanvraag tot openbaarmaking betrekking heeft op bestuursdocumenten die meer dan honderdtwintig jaar geleden opgemaakt of ontvangen zijn of als de aanvraag betrekking heeft op persoonsgegevens van een persoon die meer dan twintig jaar geleden overleden is, kunnen ook de uitzonderingsgronden, vermeld in artikel II.34, 2, en in artikel II.36, 1, tweede lid, 1, niet ingeroepen worden om de openbaarmaking te weigeren.