Art. II.38.

Als universiteiten, hogescholen of erkende onderzoeksinstellingen een aanvraag tot openbaarmaking indienen voor wetenschappelijke doeleinden, kunnen de overheidsinstanties, vermeld in artikel II.28, 1, beslissen de volgende uitzonderingsgronden niet in te roepen:

1 de uitzonderingsgronden, vermeld in artikel II.35 en II.36, 1, tweede lid, 2 tot en met 11 ;

2 de uitzonderingsgrond, vermeld in artikel II.34, 2, en II.36, 1, tweede lid, 1, binnen de grenzen van artikel 89, eerste lid, van de algemene verordening gegevensbescherming;

3 de uitzonderingsgronden, vermeld in artikel II.34, 5 en 6, op voorwaarde dat dat de betrokkene toegestemd heeft met de openbaarmaking.

De Vlaamse Regering stelt de nadere bepalingen vast voor de toepassing van dit artikel.