Art. II.63. De aanvraag tot hergebruik wordt ingediend overeenkomstig artikel II.40, met dien verstande dat de aanvraag de volgende informatie bevat:
1 de voor- en achternaam van de aanvrager;
2 het adres van de aanvrager;
3 de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren;
4 een beschrijving van het beoogde hergebruik;
5 de vorm waarin het bestuursdocument bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.