Art. II.86.

Elke overheidsinstantie, vermeld in artikel II.74, eerste lid, draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klachten en richt daarvoor een klachtenvoorziening in.

 

De klachtenvoorziening moet zo georganiseerd zijn dat:

1° elke klacht behandeld kan worden door een persoon die niet betrokken was bij de feiten waarop de klacht betrekking heeft;

2° elke klachtenbehandelaar zijn opdracht onafhankelijk, neutraal en met kennis van zaken kan uitoefenen.

 

Het hoofd van de overheidsinstantie waarborgt dat de klachtenbehandelaars:

1° beschermd worden tegen beļnvloeding of druk, in het bijzonder van personen die betrokken zijn bij de feiten waarop de klacht betrekking heeft;

2° over voldoende tijd beschikken om de klachten te behandelen;

3° niet geėvalueerd worden op of tuchtrechtelijk vervolgd worden vanwege hun bevindingen in het onderzoek of hun oordeel over de klacht.