Art. III.7.

De publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen zijn rechtspersonen waarvan de rechtsvorm niet in overeenstemming is met de dwingende bepalingen van het private vennootschaps- of verenigingsrecht.

 

De publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen worden opgericht bij decreet.