Art. III.28.

De pensioenregeling mag niet voordeliger zijn dan die van een minister van de Vlaamse Regering.

 

Het verbod, vermeld in het eerste lid, betreft zowel het te ontvangen bedrag, de persoonlijke bijdrage als de instapvoorwaarden in de aanvullende pensioenregeling.