Art. III.59.

Deze afdeling is van toepassing op de volgende overheidsinstanties:

1 de Vlaamse overheid, met uitzondering van het Vlaams Parlement, zijn diensten en de instellingen die aan het Vlaams Parlement verbonden zijn;

2 de lokale overheden;

3 de instellingen die niet onder punt 1 of 2 vallen, maar die voldoen aan al de volgende kenmerken:

a) ze zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang;

b) ze bezitten rechtspersoonlijkheid;

c) 1) ...;

2) ofwel heeft een instantie die onder het toepassingsgebied van deze afdeling valt meer dan de helft van de stemmen in de raad van bestuur;

3) ofwel staat hun beheer onder het toezicht van een instantie die onder het toepassingsgebied van deze afdeling valt.