Onderafdeling 3.
Ondersteuning


Art. III.86.

De Vlaamse Regering zorgt in het kader van de ondersteuning van de toepassing van deze afdeling voor de uitoefening van de volgende taken:

1 de administratieve ondersteuning van de selectiecommissies, vermeld in artikel III.88, 1;

2 het bevorderen en organiseren van kennisdeling;

3 het verlenen van advies;

4 het ontwikkelen van een instrumentarium;

5 het beheren van het register, vermeld in artikel III.82, 2.

De Vlaamse Regering kan de taken, vermeld in het eerste lid, concretiseren of aanvullen.