Afdeling 6.
Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie


Art. III.90.

Er wordt een beroepsinstantie opgericht, samengesteld uit personeelsleden van de Vlaamse administratie of van de lokale overheden, die belast is met het behandelen van beroepen over:

1° de toegang tot bestuursdocumenten als vermeld in artikel II.48;

2° het hergebruik van overheidsinformatie als vermeld in artikel II.69.

 

De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de beroepsinstantie.


Art. III.91.

De beroepsinstantie oefent haar taak volledig onafhankelijk en neutraal uit.

 

De leden van de beroepsinstantie:

1° worden beschermd tegen beļnvloeding of druk, in het bijzonder van personen die betrokken zijn bij het bestuursdocument waarop het beroep betrekking heeft;

2° beschikken over voldoende tijd om de beroepen te behandelen;

3° worden niet geėvalueerd op of tuchtrechtelijk vervolgd vanwege hun bevindingen in het onderzoek of hun oordeel over het beroep.


Art. III.92. De beroepsinstantie bezorgt jaarlijks aan de Vlaamse Regering een verslag over de beroepen die zijn ingesteld en inzake de toepassing van de bepalingen over toegang tot bestuursdocumenten.